Sanace vlhkého zdiva

Nopová fólie je vhodná také k sanaci vlhkého zdiva. V závislosti na míře vlhnutí zdiva či podlah se volí výška nopů tak, aby bylo zajištěno dostatečné provětrávání stávajícího zdiva či podlahy. Nopové fólie jsou jsou standardně vyráběné v pásech nebo v deskách.

Jak sanovat vlhkou podlahu?

K sanaci vlhkých podlah je vhodné použít polyetylenové nopové desky LITHOPLAST INSTAL. Výška nopů je standardně 40, 60 nebo 80 mm a volí se dle potřeby. Nopové desky LITHOPLAST INSTAL se pokládádají na rovný podkladní beton nebo na vyrovnaný, zhutněný štěrko-pískový podsyp tloušťky 100 mm. Nopové fólie LITHOPLAST INSTAL v deskách mají po obvodu vsazený zvýšený lem. Při instalaci se desky jednoduše přisadí k sobě a spojují se sponkovačkou zhruba po 300 mm. Jelikož desky nejsou přesazovány, nemusí se při pokládce počítat s prořezem materiálu ve spojích.

Po položení, spojení a usazení desek se nopy zalijí cementovou kaší, čímž se vytvoří rovná pochozí plocha, na kterou se může umístit tepelná izolace, betonová mazanina s výztuží, ocelová síť s oky 100/100/5,5 a konečná podlahová krytina.

Pro správnou funkci navrhujeme odvětrávací systém osadit potrubím na protilehlých stranách objektu, nejlépe s vyvedením nad střechu objektu. Plocha větracích otvorů by měla být rovna 1/20 plochy vzduchové mezery po obvodu izolace.

Na ukončení izolace použijeme klasický koutový profil z polyetylenové fólie PENEFOL 750 ve tvaru písmene L nebi Z. Profil se lepí na fólii oboustranně lepící butylkaučukovou páskou. Ukončující profily osazujeme až po vyplnění nopů cementovou kaší.

Jak sanovat vlhké zdivo?

Nopová fólie jako ochrana svislé hydroizolace provedené rovnými fóliemi plně nahrazuje klasicky provedené ochranné izolační přizdívky. Toto provedení představuje úspory v dopravě materiálu, suchou a rychlou montáž a vysokou životnost takto provedené izolační přizdívky. K sanaci vlhkého zdiva v interiéru a pro vytvoření nezávadného prostředí v místnostech lze využít Nopové fólie LITHOPLAST a LITHOPLAST SANA v pásech a to bez nutnosti náročného podřezávání konstrukcí.

Sanace vlhkého zdiva z vnější strany objektu lze provést jednoduše nopovou fólií LITHOPLAST SANA nebo LITHOPLAST. Fólii je možné přiložit ke stěně z vnější strany objektu do vykopané jámy vedle konstrukce zdiva a vytvořit tak možnost trvalého odvětrávání vlhkého zdiva. Nopová fólie pro sanaci vlhkého zdiva se ukončí pomocí profilů nebo ocelových pozinkovaných lišt. Kotvení sanační fólie se provádí klasickými talířovými hmoždinami.