Zelené střechy

Vegetační úpravy střech (zelená střecha) příznivě ovlivňují životní prostředí a současně chrání hydroizolační vrstvy střešního pláště, čímž celkově prodlužují životnost tohoto střešního pláště. Výhodou zelené střechy je i zajištění tepelné stability v podstřešních prostorách, lepších akustických vlastností atd. Tíha vegetačního souvrství však zvyšuje nároky na únosnost nosné střešní konstrukce, kterou je nutné při navrhování této skladby vždy odborně posoudit.

Skladba zelené střechy:

Zelená střecha je složená z následujících vrstev:

 • vegetační vrstva,
 • filtrační vrstva,
 • drenážní vrstva,
 • akumulační vrstva,
 • hydroizolační vrstva.

Vegetační vrstva

 • Tvoří vrchní vrstvu zelené střechy, která je ve většině případech zastoupena zeminou a humusem.
 • Tloušťka vegetační vrstvy se stanovuje dle typu vysázených rostlin (mechy a traviny 20 – 50 mm, traviny a rostliny 50 -250 mm, nízké keře 250 – 450 mm, vyšší keře a malé stromy 750 – 900 mm.

Drenážní vrstva

 • Účel drenážní vrstvy je zajistit vlhkostní rovnováhu ve vegetačním souvrství tak, aby neprotékala skrze nižší vrstvy. Akumulační vrstva je využívána zejména v letních měsících, kdy mohou nastat delší období sucha.
 • Drenážní vrstvu je dobré vytvořit lehčeným kamenivem (například keramzitem nebo liporem)

Filtrační vrstva

 • Z důvodu propadání zeminy do nižších vrstev skladby je dobré zelenou střechu vybavit filtrační vrstvou. Tuto vrstvu může tvořit naříklad netlející syntetická geotextílie IZOLTECH, doporučená objemová hmotnost geotextílie je minimálně 300 g/m2.

Akumulační vrstva

 • Akumulační vrstva slouží k zajištění vlhkostní rovnováhy ve vegetačním souvrství. Ve většině případech tvoří akumulační vrstvu speciálně upravená tvarovaná fólie. Akumulační nopová fólie je upravená tak, aby přebytečná průběžně voda odtékala na podkladní hydroizolační vrstvu a zní mimo prostor střechy. Velmi kvalitní a funkční drenážní fólie jsou polyetylenové fólie LITHOPLAST DREN, které jsou vyráběny v pásech i v deskách s výškou nopů 20, 40, 60 a 80 mm. Více naleznete

Hydroizolační vrstva

 • Hydroizolační vrstva je spodní vrstva celého systému zelené střechy. Slouží k ochraně střešního pláště proti zatečením. Do systému zelených střech doporučujeme pokládat kvalitní fólie PENEFOL 750 ale pouze v případě, kdy nedochází přímý styk fólie a venkovního prostředí (fólie je zcela zakrytá skladbou střešní zahrady).